Přesah politiky Josefa Luxe

16.11.2009 09:07

 

Na začátku listopadu proběhla v Zábřehu na Moravě v Katolickém domě přednáška o přesahu politiky Josefa Luxe. Hlavními řečníky byli poslanec evropského parlamentu Ing. Jan Březina a politolog PhDr. Michal Pehr, Ph.D. Akce se konala k výročí deseti let od úmrtí bývalého lidoveckého předsedy. Přednášku, které se zúčastnilo přes 80 lidí, moderoval RNDr. František John, Ph.D., který přednášku inicioval a také se podílel na její organizaci.

 Na začátku ve svém vystoupení Jan Březina uvedl, že právě onen přesah a rozkročení lidovecké politiky je ten podstatný rys a důvod, proč byl Josef Lux tak velkým politikem. „Ne izolovaný katolicismus, ale otevřenost křesťanských hodnot je ten směr, který má šanci v dnešním světě politiky uspět“, uvedl.

Michal Pehr si pak ve svém referátu dovolil srovnání Josefa Luxe s Janem Šrámkem co do jejich podobnosti v autentičnosti a schopnosti držet se křesťanských zásad. „Společnost rozdělená na pravici a levici potřebuje třetí sílu, která vyvažuje tu jednu, tu druhou. A Josefu Luxovi se podařilo být tou třetí, respektovanou křesťansko-demokratickou silou“ uvedl Pehr. Dále také při historickém exkurzu vývoje lidové strany zmínil, že lidová strana měla a bude mít vždy spoustu nepřátel, ale připomněl hegelovský výrok – strach je cesta do otroctví. Přednáška byla zakončena diskuzí a citátem Josefa Luxe: „Tolerance není slabost, ale právě naopak, je to veliká síla. Pokora toho, kdo je přesvědčen o své pravdě, ale připouští zároveň, že je to pravda nedokonalá, je branou k otevřenosti vůči jiným názorům. Takový postoj umožňuje dialog a spolupráci. “

Zpět